Must Read


More Story

*--* Keio Plaza Hotel (โรงแรมเคโอพลาซ่า ชินจูกุ) *--*

จะดีแค่ไหน ถ้านักช้อปอย่างเราจะได้พักผ่อนอยู่กลางหนึ่งในย่านเศรษฐกิจที่คึกคักที่สุดของโลกอย่างย่านชินจูกุ...